Παλέρμο, Tσεφαλού, Μονρεάλε, Ακράγαντας, Κατάνια, Αίτνα

Σικελία

ΤΙΜΗ: 710.00€